Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
+48 503 531 657

BUDOWNICTWO KUBATUROWE


Fundamenty.

Fundamenty spełniające rolę konstrukcji nośnej całego budynku muszą być tak zaprojektowane i wybudowane, aby przewidywały w długiej perspektywie czasowej przenoszone obciążenia. Oznacza to, że aby dobrze zaprojektować i wybudować fundamenty należy wziąć pod uwagę nie tylko obciążenia obiektu budowlanego, ale również podłoże, w którym będzie zlokalizowany budynek. Konieczne jest zatem uzyskanie opinii geotechnicznej dotyczącej nośności gruntu. Opinia taka określi warunki posadowienia budowli. Na jej podstawie możliwe będzie właściwe zaprojektowanie fundamentu, tak, aby zachować wszelkie wymogi bezpieczeństwa.


Ściany.

W doborze ścian budynku należy kierować się różnymi warunkami, które musi ten element konstrukcyjny spełniać. Od zasobności portfela inwestora zależy jednak, jaki wariant techniczny zostanie wybrany. Mając do dyspozycji określony budżet, Inwestor musi odpowiedzieć sobie na parę pytań:              
                                                                                  
1. Jaką izolacyjność cieplną powinny posiadać ściany?                                                              
2. W jakim stopniu ściany powinny chronić przed hałasem zewnętrznym i wewnętrznym?         
3. Czy inwestycja musi być zrealizowana w określonym reżimie finansowym lub czasowym? 
         
Każdy wybór będzie miał zarówno wady jak i zalety.                                                                  
Dzięki lekkości konstrukcji budowlanych domów jednorodzinnych ściany mogą być wznoszone z betonu komórkowego, którego wytrzymałość na ściskanie wynosi w przybliżeniu zaledwie 5 MPa (5 N/mm2). Dla porównania wytrzymałość betonu wynosi ca 20 MPa. Dlatego jest on stosowany w bardzo ważnych - nośnych elementach konstrukcyjnych - do których zaliczamy oprócz fundamentów tzw. podciągi, nadproża i wieńce. Aby zwiększyć wytrzymałość wspomnianych konstrukcji, stosuje się dodatkowe uzbrojenie w postaci prętów zbrojonych. Zbrojenie musi być wykonane z należytą starannością. Połączenia powinny być pospawane, a strzemiona montowane w odpowiedniej powtarzalnej częstotliwości.    
                            
Stropy.
                                                                                                                          
Jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych domu są stropy. Stropy mimo, że posiadają duży ciężar własny, stanowią platformę przenoszącą znaczne obciążenia elementów domu tj. ścian, konstrukcji dachu, a w późniejszym okresie również obciążenia związane z wyposażeniem gospodarstwa oraz drganiami powodowanymi przez mieszkańców. Oprócz znacznej wytrzymałości, odporności na zgniatanie oraz drgania, muszą stropy spełniać określone warunki izolacyjności cieplnej i ochrony przed hałasem. Wyliczenie nośności stropu oraz dobór jego rodzaju należy do obowiązków konstruktora. Wszelkie zmiany (odstępstwa od projektu) w połaci stropu bez zgody projektanta są niedopuszczalne. Zależnie od funkcjonalności i przeznaczenia rozdzielanych kondygnacji stropy muszą odpowiadać różnym parametrom technicznym i konstrukcyjnym. Typowe obciążenie użytkowe tego rodzaju konstrukcji uwzględniające przyszłe wyposażenie obiektu oraz drgania wywoływane przez jego użytkowników waha się na poziomie 1,5 kN/m2, czyli około 150 kg/m2.     
                                                                                                    
Dachy.

Odpowiedni dobór dachu ma zdecydowany wpływ na estetykę całego budynku. Oprócz walorów estetycznych spełnia on przede wszystkim rolę ochronną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznym, takimi jak opady deszczu czy śniegu, wiatr oraz wahania temperatury. Każdy dach jest konstrukcją wielowarstwową. Poszczególnym warstwom przypisywane są różne funkcje. Ponieważ montaż dachu jest najtrudniejszym elementem konstrukcyjnym w budowie domu, zakres prac z nim związany, należy zlecać wyłącznie wyspecjalizowanym ekipom. Tylko doświadczeni wykonawcy potrafią zadbać o to, by dach spełniał wszystkie wymogi związane z nośnością, szczelnością w zakresie właściwie wykonanych obróbek blacharskich czy uszczelnienia kalenicy i przede wszystkim odpowiednią izolacyjnością cieplną konstrukcji. Obecnie, w budownictwie jednorodzinnym, stosowane są wyłącznie dachy strome ze względu na swoją funkcjonalność w zakresie odprowadzania wody deszczowej i nadmiaru śniegu oraz niezaprzeczalne walory estetyczne.