Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
+48 503 531 657

BUDOWNICTWO LINIOWE


Ciekawostki dotyczące historii, rozwoju i możliwości budowanych od niemalże dwustu lat sieci telekomunikacyjnych i sieci transmisji danych.
 

Przewodowe sieci miedziane – początek telekomunikacji.
Pierwsze połączenie telefoniczne zostało zrealizowane w 1876 roku przez Alexandra Grahama Bella. Po blisko stu pięćdziesięciu latach, mimo wprowadzenia światłowodów do sieci dostępowych, ważnym w dalszym ciągu medium transmisyjnym w tym obszarze infrastruktury teletransmisyjnej ze względu na powszechność i niski koszt inwestycji, pozostaje nadal symetryczna para przewodów miedzianych. Dobrze sprawdzone kable miedziane, doprowadzone do siedmiuset pięćdziesięciu milionów abonentów na świecie, zapewniają dużą niezawodność i wysoką jakość usług przesyłania głosu. Jednak dopiero po upływie stu lat powstały technologie stwarzające możliwości wykorzystania ich ogromnych własności transmisyjnych. Obecnie stosowane techniki: xDSL, HFC przy jednoczesnym sukcesywnym poszerzaniu pasma transportowego (Gigabit Ethernet, ATM, SDH) używają budowanych przez stulecie zasobów, oferując kilkudziesięciokrotne zwiększenie prędkości transmisji milionom użytkowników tradycyjnych łączy telefonicznych. Można zatem prognozować, że w trzecim tysiącleciu tradycyjne kable miedziane będą nadal spełniały swoją rolę jako najbardziej popularne medium komunikacyjne. W dalszym ciągu rozwijające się technologie, bazujące na gigantycznej sieci kabli miedzianych, pozwalają wróżyć dynamiczny wzrost wykorzystania nowych aplikacji usługowych, które dzięki swoim unikalnym właściwościom doprowadzą do istotnych przemian w funkcjonowaniu nowoczesnych-informatycznych społeczności.
 
Sieci radiowe – ważne medium transmisyjne.
Systemy radiowego dostępu abonenckiego (SRDA) zyskały na znaczeniu w momencie dopuszczenia na rynek usług telekomunikacyjnych operatorów niepublicznych. Istotnym elementem podniesienia ich konkurencyjności było skrócenie czasu zestawienia łączy oraz dostarczenia usług telekomunikacyjnych. Takie możliwości stwarza system radiowy, umożliwiający podłączenie linii telefonicznej, bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych związanych z budową sieci kablowej.
System zatem może być montowany nie tylko na terenach pozbawionych infrastruktury przewodowej, lecz także trudno dostępnych oraz zagrożonych powodziowo. SRDA dzięki zastosowaniu urządzeń renomowanych firm światowych wykorzystujących fale radiowe, zapewnia znaczne skrócenie czasu montażu w porównaniu z systemem przewodowym, a stosowanie technik cyfrowych gwarantuje wymaganą pojemność, a także skuteczne wykorzystanie widma częstotliwości radiowych.
 
Sieci optotelekomunikacyjne – najlepsza i niezastąpiona infrastruktura transmisji danych.
Medium transmisyjnym spełniającym wymogi najwyższej szybkości, niezawodności i wysokich parametrów technicznych jest włókno światłowodowe stosowane głównie w połączeniach dalekosiężnych: międzycentralowych, międzymiastowych i międzynarodowych. Ostatnio coraz częściej znajduje zastosowanie także do transmisji danych w lokalnych sieciach komputerowych i telewizyjnych. Jedną z ważniejszych zalet linii światłowodowych jest ich znakomita odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, co ma ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę mnogość urządzeń elektronicznych i elektroenergetycznych oddziałujących na otoczenie.
Nadawanie sygnałów optycznych odbywa się w trzech podstawowych tzw. oknach małej tłumienności szkła kwarcowego, odpowiadających tłumiennością na poziomie:

  • 0,7 dB/km w pierwszym oknie przy długości fali λ = 0,85 µm
  • 0,4 dB/km w drugim oknie przy długości fali λ = 1,31 µm
  • 0,2 dB/km w trzecim oknie przy długości fali λ = 1,55 µm
Szkło kwarcowe ma naturalnie małą dyspersję w trzecim oknie transmisyjnym, a światłowody produkowane z przesuniętą dyspersją wykazują się bardzo małym zniekształceniem sygnału w oknie trzecim, co w połączeniu z najniższą tłumiennością skutkuje najlepszymi i bezkonkurencyjnymi parametrami transmisyjnymi, spośród znanych dotychczas mediów.
 
Usługi - bez których w dzisiejszym Świecie trudno wyobrazić sobie egzystencję i rozwój jednostek, grup społecznych, instytucji oraz organizacji publicznych i niepublicznych - wykorzystujące sieci opto i telekomunikacyjne.
Cyfryzacja sieci powodująca wzrost szybkości przekazu rozszerzyła wachlarz usług telekomunikacyjnych. Przeniesienie środka ciężkości ze zwykłych usług głosowych POTS na multimedialne z integracją głosu, danych i obrazu, wymusza doskonalenie istniejących i powstawanie nowych technologii transmisji umożliwiających pobranie większej ilości danych w jak najkrótszym okresie czasu. Coraz bardziej powszechne staje się korzystanie z następujących usług:
  • Dostęp do sieci internetowej dający nieograniczone możliwości poszukiwania informacji.
  • Elastyczne aplikacje multimedialne tworzone poprzez łączenie głosu, obrazu i danych z wykorzystaniem pojedynczego interfejsu.
  • Przekaz wysokiej jakości obrazów. Wideo na żądanie lub monitoring wizyjny.
  • Wideokonferencje umożliwiające dzięki wykorzystaniu sprzętu audio-video lub specjalnie wyposażonych komputerów prowadzenie konferencji przez obserwujących swoje reakcje abonentów znajdujących się w różnych częściach globu.
  • Tworzenie stanowisk pracy w miejscach zamieszkania pracowników.
  • Łączenie sieci lokalnych znajdujące zastosowanie np. w przypadku rozproszonych ośrodków naukowych, placówek urzędowych lub w biznesie posiadającym rozbudowaną strukturę – przedsiębiorstwa obsługujące odziały terenowe.